Prairiehoeve

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Hulshout
Deelgemeente Hulshout
Straat Geersbroekstraat
Locatie Geersbroekstraat 31 (Hulshout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13016/113.1
  • OA003158

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Prairiehoeve

Geersbroekstraat 31, Hulshout (Antwerpen)

Intacte hoeve in geleemde vakwerkbouw; één bouwlaag op bakstenen, deels gepikte stoel onder zadeldak.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Prairiehoeve te Hulshout, is beschermd als monument.

Waarden

De Prairiehoeve, woonstalhuis, waterput en bakhuis (2de helft 19de eeuw) zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, wetenschappelijke waarde

in casu architectuurhistorische waarde : Woonstalhuis, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw met typerende oorspronkelijke interieurindeling en -elementen en een bijhorend bakhuis in geleemde vakwerkbouw als, uiting van de leef-, woon- en werkcultuur van de Kempense, minder begoede agrarische gemeenschap, en als architecturale getuigen van de streekgebonden sociale en economische geschiedenis.
Architectuurhistorisch representatief en vrij intact bewaard voorbeeld van vernaculaire architectuur, typerend voor de Kempische landelijke bouwtraditie.
Het authentieke houten skelet, alsook de lemen invulling van de wanden getuigen wat betreft constructiewijze, materiaalgebruik en afwerking van een documentair wetenschappelijke waarde.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.