Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Groene Linde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 53162   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53162

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De benaming verwijst wellicht naar de linde op het voorerf. Witgeschilderde verankerde baksteenbouw boven gecementeerde plint met imitatievoegen. Ten noordwesten van het boerenhuis, dwarsschuur met geïncorporeerde stalling.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Groene Linde

Ruidenbergstraat 6 (Ichtegem)
De benaming verwijst wellicht naar de linde op het voorerf. Witgeschilderde verankerde baksteenbouw boven gecementeerde plint met imitatievoegen. Ten noordwesten van het boerenhuis, dwarsschuur met geïncorporeerde stalling.