Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hospitaal Ten Walle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 54129   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54129

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig "hospitaal Ten Walle". Gevels van de 17de-eeuwse kapel, noord-, west- en oostvleugel beschermd bij R.B. van 08/02/1946, uitbreiding met interieurs en neogotische kapel bij M.B. 01/12/2000.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hospitaal Ten Walle

Bruggestraat 14 (Torhout)
Voormalig "hospitaal Ten Walle". Gevels van de 17de-eeuwse kapel, noord-, west- en oostvleugel beschermd bij R.B. van 08/02/1946, uitbreiding met interieurs en neogotische kapel bij M.B. 01/12/2000.