Beschermd monument

Beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

ID: 5517   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5517

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 21-01-1987  ID: 2275

Beschrijving

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand met kindje op de linkerarm op de hoek van de Rijke Beukelaarstraat met de Pompstraat te Antwerpen, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "doordat het Madonnabeeld met bijhorende sokkel, lichtarm en baldakijn van het einde van de 18de eeuw, typisch is voor het straatbeeld van het Sint-Andrieskwartier."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).


Waarden

Het Onze-Lieve-Vrouwbeeld is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekhuis met traditionele kern en Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Victorie

Rijke Beukelaarstraat 22 (Antwerpen)
In zijn huidige vorm neoclassicistisch hoekhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw, met een traditionele kern die minstens opklimt tot de 17de eeuw. Laat-18de-eeuwse Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand en Victorie.