Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 55507   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/55507

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Laat 18de-eeuwse pastorie die aansluit bij de Sint-Niklaaskerk en omgevend historisch kerkhof.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Niklaasparochie

Dorpsstraat 14 (Gent)
Laat 18de-eeuwse pastorie die aansluit bij de Sint-Niklaaskerk en omgevend historisch kerkhof.