Beschermd monument

Sodaliteit

Beschermd monument van 06-02-1936 tot heden

ID: 5650   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5650

Besluiten

Openbare en religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1936  ID: 10

Beschrijving

De 17de-eeuwse Sodaliteit, die aan het einde van de 19de eeuw werd omgevormd tot stadsbibliotheek, is beschermd als monument. De bescherming omvat het gebouw tussen de Leeuw van Vlaanderenstraat en het Hendrik Conscienceplein.Waarden

De oude sodaliteit (Stadsbibliotheek) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Carolus Borromeuskerk, Sodaliteit en Professenhuis

Hendrik Conscienceplein 2-6, 10 (Antwerpen)
Gebouwd als Sint-Ignatiuskerk naar ontwerp van Jezuïetenpater F. d'Aguilon en broeder P. Huyssens. De vleugels van de sodaliteit en het professenhuis werden opgetrokken in dezelfde barokke stijl, die door de verbouwing van het vierde kwart van de 19de eeuw gerespecteerd werd.