Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Lentelust

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
56658
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/56658

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Modernistische villa naar ontwerp van architect Vanmarke uit de jaren 1930.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Lentelust

Zeepannelaan 22 (Koksijde)
Modernistische villa naar ontwerp van architect Vanmarke uit de jaren 1930.