Van Straelentoren en gevels

Beschermd monument van 29-08-1947 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Korte Sint-Annastraat, Sint-Jacobsmarkt
Locatie Korte Sint-Annastraat 4, Sint-Jacobsmarkt 43 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/208.1
  • OA000421

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

De Groote Robijn

Sint-Jacobsmarkt 43, Korte Sint-Annastraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

Gebouwencomplex tussen Sint-Jacobsmarkt, Frans Halsplein en Korte Sint-Annastraat, samengesteld uit de traditionele Van Straelentoren uit het midden van de 16de eeuw, het laatclassicistische herenhuis met een gevelfront uit 1802, het neotraditionele apostolinnenklooster met neogotische kapel uit 1902-1907 en latere schoolgebouwen door Louis De Vooght.

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels van het voormalige hoofdgebouw van het oude hotel Van Straelen en de centrale, vierkante Van Straelentoren.

Waarden

De Van Straelentoren, alsmede de voor- en achtergevels van het hoofdgebouw, waarmede hij een geheel vormt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.