Beschermd monument

Van Straelentoren en gevels

Beschermd monument van 29-08-1947 tot heden

ID: 5679   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5679

Besluiten

Van Straelentoren met voor- en achtergevel van het hoofdgebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 29-08-1947  ID: 200

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels van het voormalige hoofdgebouw van het oude hotel Van Straelen en de centrale, vierkante Van Straelentoren.Waarden

De Van Straelentoren, alsmede de voor- en achtergevels van het hoofdgebouw, waarmede hij een geheel vormt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Groote Robijn

Korte Sint-Annastraat 4, Sint-Jacobsmarkt 43 (Antwerpen)
Gebouwencomplex tussen Sint-Jacobsmarkt, Frans Halsplein en Korte Sint-Annastraat, samengesteld uit de traditionele Van Straelentoren uit het midden van de 16de eeuw, het laatclassicistische herenhuis met een gevelfront uit 1802, het neotraditionele apostolinnenklooster met neogotische kapel uit 1902-1907 en latere schoolgebouwen door Louis De Vooght.