Beschermd cultuurhistorisch landschap

Landschap van Bel

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 29-06-2001 tot heden
ID: 5689   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5689

Besluiten

Landschap van Bel met Belsveld, Belseheide, duinen en deel van het Belsbroek
definitieve beschermingsbesluiten: 29-06-2001  ID: 3743

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het landschap van Bel met het Belseveld, de Belseheide, de duinen en een deel van het Belsbroek te Geel.


Waarden

Het landschap van Bel met het Belsveld, de Belseheide, de duinen en een deel van het Belsbroek is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

Deze wordt bepaald door de homogeniteit van het gehele landschap, opgebouwd uit open akker- en grasland (het Belsveld en de Belseheide), afgewisseld met beboste paraboolduinen, houtkanten en -wallen, grachten en broekbossen. Het geheel sluit mooi aan bij het open cultuurlandschap in Meerhout, ten zuiden van de Zeeploop.

historische waarde

Het landschap van Bel is een relictlandschap.
Zowel de algemene structuur en zonatie als de talrijke details herinneren aan het middeleeuws grondgebruik en de verdere ontwikkelingsgeschiedenis.
Het akkercomplex het Belsveld is in zijn huidig, nog vrij oorspronkelijk voorkomen een prachtig voorbeeld van een open-veldcomplex, vermoedelijk in de vroege middeleeuwen als gemeenschappelijke akker ontstaan.
De Belseheide, nu een weidecomplex, is een voorbeeld van een recente heideontginning (omstreeks de laatste eeuwwisseling). Het huidig kavelpatroon is hiervoor kenmerkend.

Het paraboolduincomplex dat de natuurlijke scheiding vormt tussen het Belsveld en de Belseheide en de Belseheide omsluit, werd in dezelfde periode beplant met grove den.

wetenschappelijke waarde

in casu natuurhistorische waarde: Het landschap van Bel omvat twee paraboolduinen, waarvan één de Belseheide omsluit. Dergelijke paraboolduincomplexen zijn, zeker in de Antwerpse Kempen, erg zeldzaam geworden.
Belangwekkend zijn de pioniers- en heidevegetaties van de duinen, de restanten van vochtige heide in de Belseheide, de verlandingsvegetaties en zure laagveenmoerassen in het Belsbroek en de visfauna in de Zeeploop.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

De Grote Nete en het paraboolduincomplex tussen Meerhout en Geel

Geel (Geel), Meerhout (Meerhout), Mol (Mol)
De ankerplaats “De Grote Nete en het paraboolduinencomplex tussen Meerhout en Geel” is gelegen in de Antwerpse Kempen op het grensgebied tussen de gemeentes Meerhout, Geel en Mol. Het landschapsbeeld dat we hier vandaag waarnemen, weerspiegelt verschillende tijdlagen en het diverse gebruik van het gebied door de mens. Momenteel is het een zeer afwisselend landschap: een uitgestrekt akkercomplex bij Bel, beboste duinen, waterplassen en moerassen, 19de-eeuwse rechtlijnige heideontginningen, de beekvallei van de Grote Nete, de vele houtkanten tussen de weilanden en de akkers, onverharde wegen, ... Vele structuren, patronen en elementen verwijzen naar het historische bodemgebruik. De grote afwisseling in landschapsbeelden maakt dit landschap esthetisch aantrekkelijk.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve uit 1869

Kruiskwacht 26A (Geel)
Gerenoveerde hoeve onder zadeldak uit 1869.