Letterenhuis: gevel en daken

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Minderbroedersstraat
Locatie Minderbroedersstraat 22 (Antwerpen)
Alternatieve naam Kamer van Notarissen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/960.1
  • DA000661
  • OA002782

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Letterenhuis

Minderbroedersstraat 22, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis met een traditionele, minstens tot de 17de eeuw opklimmende kern, dat tot zijn huidige vorm in rococostijl werd aangepast in het derde kwart van de 18de eeuw. In 1944 verwoest door een V-bom, en in 1953-1959 heropgebouwd als onderdeel van een archief- en museumcomplex door stadsbouwmeester André Fivez.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de voorgevel van het Letterenhuis (sinds 2002) aan de Minderbroedersstraat en de aansluitende bedaking.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de voorgevel van het pand gelegen Minderbroedersstraat 22 als volgt werd gemotiveerd: "18de-eeuwse classicistische lijstgevel met stijlvolle ingangsomlijsting met rocaillemotieven.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).

Waarden

Minderbroedersstraat 22: gevel en bedakingen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.