Beschermd monument

Letterenhuis: gevel en daken

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

ID: 5768   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5768

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 28-11-1985  ID: 2120

Beschrijving

De bescherming omvat de voorgevel van het Letterenhuis (sinds 2002) aan de Minderbroedersstraat en de aansluitende bedaking.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de voorgevel van het pand gelegen Minderbroedersstraat 22 als volgt werd gemotiveerd: "18de-eeuwse classicistische lijstgevel met stijlvolle ingangsomlijsting met rocaillemotieven.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000661, Monumenten, advies KCML (1985).


Waarden

Minderbroedersstraat 22: gevel en bedakingen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Letterenhuis

Minderbroedersstraat 22 (Antwerpen)
Herenhuis met een traditionele, minstens tot de 17de eeuw opklimmende kern, dat tot zijn huidige vorm in rococostijl werd aangepast in het derde kwart van de 18de eeuw. In 1944 verwoest door een V-bom, en in 1953-1959 heropgebouwd als onderdeel van een archief- en museumcomplex door stadsbouwmeester André Fivez.