Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Amandus

Beschermd monument van 01-02-1993 tot heden

ID: 5780   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5780

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amandus
definitieve beschermingsbesluiten: 01-02-1993  ID: 2471

Beschrijving

De bescherming omvat de neogotische parochiekerk Sint-Amandus.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de Sint-Amanduskerk als volgt werd gemotiveerd: "gaaf bewaarde en monumentale neogotische kerk naar het ontwerp van Lode Baeckelmans, gebouwd tussen 1869 en 1874. Typisch product van het katholieke reveil met zijn teruggrijpen naar de gotiek als uiting van christelijke architectuur. Eerste ontwerp waarbij de neogotiek als een geheel wordt gezien en waarbij de decoratieve opvatting verlaten wordt. Ontwerp geïnspireerd zowel door Noord-Franse voorbeelden als door de Scheldegotiek, tot eenheid gebracht door evenwichting materiaalgebruik.

Bibliografie

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000760, Sint-Amanduskerk, advies KCML (1988).


Waarden

Sint-Amanduskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus

Van Kerckhovenstraat 35 (Antwerpen)
Vrijstaande, neogotische, driebeukige kruisbasiliek met toren, naar een ontwerp door de architect Louis Baeckelmans uit 1866, opgetrokken in 1869-1874. Vanaf 1871 werd de bouw geleid door de architect Fran├žois Baeckelmans.