Hoeve De Vleug

Beschermd monument van 20-01-1998 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Willebroek
Deelgemeente Willebroek
Straat Heindonksesteenweg
Locatie Heindonksesteenweg 119 (Willebroek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12040/103.1
  • OA000696

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve De Vleug

Heindonksesteenweg 119, Willebroek (Antwerpen)

Een 18de-eeuwse hoeve met oudere oorsprong, heden leegstaande gebouwen, op het gewestplan aangeduid als industriezone.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve De Vleug is beschermd als monument.

Enkel de bebouwing maakt deel uit van deze bescherming. De dreef hoort er niet bij.

Waarden

Hoeve De Vleug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

abdijhoeve in traditionele stijl van 1783 met oudere oorsprong.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.