Beschermd monument

Hoeve De Vleug

Beschermd monument van 20-01-1998 tot heden

ID: 5840   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5840

Besluiten

Hoeve De Vleug en grafkapel De Naeyer
definitieve beschermingsbesluiten: 20-01-1998  ID: 3268

Beschrijving

Hoeve De Vleug is beschermd als monument.

Enkel de bebouwing maakt deel uit van deze bescherming. De dreef hoort er niet bij.Waarden

Hoeve De Vleug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

abdijhoeve in traditionele stijl van 1783 met oudere oorsprong.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Vleug

Heindonksesteenweg 119 (Willebroek)
Een 18de-eeuwse hoeve met oudere oorsprong, heden leegstaande gebouwen, op het gewestplan aangeduid als industriezone.