Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Het Wit kasteel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 58406   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58406

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig buitenverblijf met lusttuin, volgens kadastergegevens gebouwd circa 1863 door F. Meiresonne uit Gent.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Het Wit kasteel

Hauwsestraat 1 (Oosterzele)
Voormalig buitenverblijf met lusttuin, volgens kadastergegevens gebouwd circa 1863 door F. Meiresonne uit Gent.