Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Ensemble van vijf stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 58742   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/58742

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ensemble van vijf woningen, ingeplant aan de noordzijde van de kronkelende op de spoorlijn Mechelen - Gent doodlopende straat die grenst aan de waterpartij van Bastion V. Samenstel naar verluidt opgetrokken circa 1926 na de vrijgave van de militaire gronden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van stadswoningen

Kalendijk 1-4, 5 (Dendermonde)
Ensemble van woningen, ingeplant aan de noordzijde van de kronkelende op de spoorlijn Mechelen - Gent doodlopende straat die grenst aan de waterpartij van Bastion V. Samenstel naar verluidt opgetrokken circa 1926 na de vrijgave van de militaire gronden.