Spoorwegviaduct

Beschermd monument van 15-03-2004 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Dilbeek
Deelgemeente Itterbeek
Straat Rollestraat
Locatie Rollestraat (Dilbeek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23016/140.1
  • OB001647

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Spoorwegviaduct de zeventien bruggen

Rollestraat zonder nummer, Dilbeek (Vlaams-Brabant)

Beeldbepalende spoorwegviaduct van 1929 op de spoorlijn Brussel-Gent, boven de Pedevallei.

Beknopte karakterisering

Typologieviaducten
Dateringinterbellum

Beschrijving

De betonnen spoorwegviaduct over de Pedevallei is beschermd als monument.

Waarden

De betonnen spoorwegviaduct over de Pedevallei is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde, industrieel-archeologische waarde

industrieel-archeologische, historische, in casu bouwhistorische en artistieke, in casu esthetische waarde: als uniek voorbeeld van een dergelijke lange en hoge betonnen spoorwegviaduct gebouwd in 1929 en aldus opgericht in een vrij vroege fase van de betonconstructie zoals deze werd toegepast op belangrijke kunstwerken. Dit kunstwerk draagt dan ook de esthetische kenmerken die opgeld maakten tijdens het Interbellum. Deze viaduct illustreert de wijze waarop de Staat als eigenaar van het spoorwegnet op vraag van de exploitant, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (opgericht op 29 juli 1926), zijn spoorweginfrastructuur verder uitbouwde gedurende de periode 1928-29 waarin het goederenverkeer zijn hoogtepunt bereikte.
Het gaat om een materiële getuige van de ontwikkelingen op het vlak van de betonconstructies in het algemeen en van de betonnen bruggenbouw in het bijzonder.
Tenslotte is deze viaduct een monumentaal en indrukwekkend beeldbepalend element in het landschap van de Pedevallei.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.