Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiehuis De Kring

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
59362
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59362

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Parochiehuis "De Kring" en café, gelegen links van het toegangspad naar de parochiekerk. Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1916 door A. Vervaet, smid. Thans geschilderd bakstenen huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (panen) met één klimmend dakvenster.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Café

Plein 159 (Kaprijke)
Voormalig café, gelegen links van het toegangspad naar de parochiekerk. Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1916 door A. Vervaet, smid. Heden bakstenen huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met één klimmend dakvenster.