Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Spoorwachtershuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
59722
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/59722

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gelegen op een hoogte in een beboomde omgeving. Baksteenbouw met picturaal gebruik van gele en rode gevelsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Spoorwachtershuis

Korte Hage 1 (Zottegem)
Spoorwachterhuis gelegen op een hoogte in een beboomde omgeving. Baksteenbouw met picturaal gebruik van gele en rode gevelsteen.