Neoclassicistisch herenhuis: gevel en daken

Beschermd monument van 02-03-1983 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Meir
Locatie Meir 109 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/906.1
  • OA002677

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neoclassicistisch herenhuis

Meir 109, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch herenhuis gebouwd in opdracht van de heer Reyniers-Vrancken, naar een ontwerp van de architect Franciscus De Wolf uit 1851. Het bouwperceel maakte deel uit van de verkavelde gronden van het 17de-eeuwse miniemenklooster.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de gevel en aansluitende bedaking van het voormalig neoclassicistisch herenhuis.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de gevel en aansluitende bedaking van het pand als volgt werd gemotiveerd: "als voorbeeld van neoclassicistische bouwstijl uit het derde kwart van de 19de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed, beschermingsdossier DA000605, Monumenten Meir en omgeving, advies KCML (1983).

Waarden

Het huis (gevel en aansluitende bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.