Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
61990
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/61990

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige geplaveide binnenkoer.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Eerdegemstraat 67 (Aalst)
Gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige geplaveide binnenkoer. Dubbelhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder mansardedak met gecementeerde verankerde lijstgevel. Rechthoekige deur met bovenlicht in vlakke omlijsting van arduin op neuten en met geprofileerde druiplijst waarboven een gevelsteen gedateerd 1803. Twee kleine stalgebouwen onder zadeldaken.