Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Willibrordus: toren

Beschermd monument van tot heden

ID
6226
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6226

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming omvat de toren van de Sint-Willibrorduskerk, een restant van de tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoeste gotische kerk. Deze werd bij koninklijk besluit van 25 maart 1938 beschermd als monument; in 1956 volgde een gedeeltelijke opheffing, namelijk van het kerkschip.Waarden

De kerk van Sint-Willebrordus met haren toren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Willibrordus

Dorp 1 (Rijkevorsel)
Vrijstaande kerk met schip, transept, koor en sacristie van 1952-1954 in een moderne interpretatie van gotische stijl en een begin 16de-eeuwse toren in Kempense hooggotiek.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.