Beschermd monument

Kasseiweg Heide

Beschermd monument van 26-03-2012 tot heden

ID
6305
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6305

Besluiten

Kasseiweg
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-2012  ID: 5013

Beschrijving

Deze bescherming betreft de kasseiweg die het zuidelijk punt van Retie doorkruist en eindigt in Geel.Waarden

De kasseiweg Heide is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het ontstaan van het tracé van de weg Heide te Retie hangt samen met de ontginning van het gebied in de tweede helft van de 19de eeuw, toen koninklijk domein. Ca. 1853 (tot ca. 1951) kwam dit gebied grotendeels in handen van koning Leopold I en groeide door toedoen van zijn zoon, de Graaf van Vlaanderen, uit tot een over diverse gemeenten verspreide eigendom van ca. 4500 ha. Onmiddellijk na de aankoop midden 19de eeuw werd gestart met de ontginning van het gebied door bevloeiing en bebossing. Als kasseiweg (1909) getuigt de weg Heide van een belangrijke fase in de evolutie van infrastructuurwerken, in casu de wegenbouw.

wetenschappelijke waarde

De kasseiweg Heide te Retie(1909) heeft een typische, vakbekwame en technische uitwerking op het vlak van wegverharding, langs- en dwarsprofielen, fundering en afboording. Het verharde gedeelte vertoont de oorspronkelijke verharding in een tonrond profiel met een waterdoorlatend wegdek van porfierkasseien in een rechthoekig en vierkant formaat, gelegd in een halfsteensverband met een opstop van langwerpige kasseien (kopsteen) en afgebaard door in de lengte geplaatste boordstenen van blauwe hardsteen. De beboomde, begraasde/begroeide zijbermen en open bermgracht versterken de contextwaarde van de weg en dienen mee opgenomen te worden in de bescherming.

artistieke waarde

De vormgeving, het materiaalgebruik, de vakbekwame aanleg en de gave landschappelijke omgeving verlenen de kasseiweg Heide te Retie (1909) een rustiek karakter en een esthetische meerwaarde, die weinig of niet verstoord is door contextvreemde elementen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasseiweg Heide

Aardseweg (Geel), Heide (Retie)
De kasseiweg met recht tracé, aangelegd circa 1909, doorkruist het zuidelijk punt van Retie van oost naar west en eindigt net over de grens met de gemeente Geel.