Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
63197
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63197

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen, typisch eind 19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen op deels beplant erf met ijzeren toegangshek tussen overhoekse hekpijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Kaleshoek 50 (Deinze)
Achterin gelegen, typisch eind 19de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen op deels beplant erf met ijzeren toegangshek tussen overhoekse hekpijlers.