Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
63292
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/63292

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met diep bouwvolume onder snijdende pannen zadeldaken, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis en hoeve

Kruisstraat 5 (Kluisbergen)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met diep bouwvolume onder snijdende pannen zadeldaken, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Aanpalende bedrijfsgebouwen voornamelijk nog uit de tweede helft van de 19de eeuw van voorheen gesloten en in oorsprong oudere hoeve.