Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolen Westmolengeest met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-11-1981 tot heden

ID: 6330   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6330

Besluiten

Stenen windmolen Molengeest met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1981  ID: 1741

Beschrijving

De windmolen Westmolengeest met omgeving is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De molen is beschermd als monument en de omgeving als dorpsgezicht omwille van het industrieel-archeologisch belang als stellingmolen in zijn molinotoop.”

  • Archief Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000553, Stenen windmolen Westmolengeest (S.N., 1981).


Waarden

De stenen windmolen, genaamd Molengeest, met zijn omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Graanwindmolen Westmolengeest

Zandvlietsesteenweg zonder nummer (Antwerpen)
Stenen graanwindmolen Westmolengeest of Buitenmolen, één van de twee resterende in de Antwerpse Noordpolders.