Brabofontein

Beschermd monument van 27-10-1982 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt zonder nummer (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/1209.1
  • 4.01/11002/1963.1
  • OA002268

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brabofontein

Grote Markt zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

Bronzen fontein door Jef Lambeaux uit 1887. Op een rotsvormig voetstuk staat Brabo, die de hand van de reus Antigoon wegwerpt.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De Brabofontein is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, artistieke en volkskundige waarde als volgt werden gemotiveerd: “Deze fontein, werk van Jef Lambeaux uit 1887, gesitueerd voor het stadhuis, is een symbool geworden van de stad Antwerpen. Ze is een uitbeelding van de ontstaanslegende van de stad en de naam Antwerpen.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000586, Verschillende huizen en fontein, advies KCML (1982).

Waarden

De Brabofontein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.