Beschermd monument

Burgerhuis Jan Breydel

Beschermd monument van tot heden

ID
6649
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6649

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het burgerhuis Jan Breydel is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het huizenblok zogenaamd Jan Breydel en Pieter de Coninck gelegen Cogels Osylei nummers 2 en 4 is beschermd als monument omwille van zijn historische en artistieke waarde. Voorbeeld van eenheidsbebouwing in eclectische stijl van 1901 naar ontwerp van architect Van Dijk. Eén van de monumentale woningen van de Cogels Osylei, die met haar verscheidenheid in bouwstijlen de meest merkwaardige straat is van het beschermde stadsgezicht Zurenborg.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels Osylei 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Groepsbebouwing van drie burgerhuizen

Cogels-Osylei 2-4, Tramplein 3 (Antwerpen)
Eclectische groepsbebouwing van drie burgerhuizen met een geïntegreerd winkelpand op de hoek met het Tramplein. Het ontwerp werd getekend door Frans Van Dijk in 1901.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.