Beschermd monument

Burgerhuizen De Biekens: linker deel

Beschermd monument van tot heden

ID
6738
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6738

Besluiten

Woonhuizen in de wijk Zurenborg
definitieve beschermingsbesluiten: 11-04-1984  ID: 1956

Beschrijving

De burgerhuizen De Biekens zijn beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het geheel van woningen zogenaamd ‘De Biekens’, gelegen Cogels Osylei nummers 70-72, is beschermd als monument omwille van zijn historische en artistieke waarde. Voorbeeld van een wooncomplex in eclectische stijl van 1901 naar ontwerp van architect Van Dijk. Typisch voorbeeld van een eenheidsbebouwing in de Cogels Osylei, die met haar monumentale architectuur en de vele aanwezige bouwstijlen de meest merkwaardige straat is van het beschermde stadsgezicht Zurenborg.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000613, Huizen Zurenborg (S.N., 1984).


Waarden

Het huis gelegen Cogels Osylei 72 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ensemble De Biekens

Cogels-Osylei 70-72 (Antwerpen)
In spiegelbeeld uitgewerkte tweegezinswoning, waarvoor bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van architect Frans Van Dijk.