Stadswoning

Beschermd monument van 10-07-1984 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kloosterstraat_AN
Locatie Kloosterstraat_AN 8 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/839.1
  • OA002191

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Traditioneel diephuis

Kloosterstraat_AN 8, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met manke trapgevel van drie bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), te dateren in de eerste helft van de 17de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De stadswoning is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde als volgt werden gemotiveerd: “traditionele woning met trapgevel, belangrijk overblijfsel van de oorspronkelijke 17de-eeuwse bebouwing van de Kloosterstraat. Stedenbouwkundig van belang als deel van een nog homogene gevelwand, die aansloot bij het Sint-Michielsklooster.”

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000623, Verschillende monumenten en stadsgezicht te Antwerpen, advies KCML (1984).

Waarden

Het huis gelegen Kloosterstraat 8 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.