Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bosseveerhoeve of hoeve Ten Bossche

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
68377
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68377

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De Bosseveerhoeve is een voormalige pachthoeve van het cisterciënzerinnenklooster "Nieuwenbosch" te Gent. Hoevegebouwen uit de 17de tot 19de eeuw, met overblijfselen van de middeleeuwse schuur van de abdijhoeve van Nieuwenbosch.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bosseveerhoeve

Molenweidestraat 24-32 (Destelbergen)
Voormalige pachthoeve van het cisterciënzerinnenklooster Nieuwenbosch te Gent. Hoevegebouwen uit de 17de tot 19de eeuw, met overblijfselen van de middeleeuwse schuur van de abdijhoeve van Nieuwenbosch. Grote hoeve met losse bestanddelen op een min of meer rechthoekig erf met boomgaard en weiden, omringd door een brede walgracht. Ten noorden en ten oosten begrensd door een populierendreef.