Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dopsconvent

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 68480   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/68480

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nrs. 32-40. Dopsconvent, in 1338 door Maria Dops gesticht t.b.v. arme begijnen. Ten O. van het huis van de grootjuffrouw, soort van beluik van vijf eenkamerwoningen, XV-XVII, toegankelijk via poortje (fig. 193). Restauratie in 1987. Huizen van elk twee trav. en één bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Gevel aan pleinzijde: per bouwl. getrapte tuitgevel van één trav. uit XVII; rechth. veAanduiding van

Is de vaststelling van

Dopsconvent

Begijnhof 36 (Brugge)
Dopsconvent, in 1338 door Maria Dops gesticht ten behoeve van arme begijnen. Ten oosten van het huis van de grootjuffrouw, soort van beluik van vijf eenkamerwoningen, 15de-17de eeuw, toegankelijk via poortje. Restauratie in 1987. Huizen van elk twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen).