Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis anno 1934

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
69911
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69911

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Diephuis met trapgevel in neotraditionele stijl, gedateerd en gesigneerd "ANNO / 1934" architect C. Bar.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis, gedateerd 1934

Jan Breydelstraat 8 (Gent)
Diephuis met trapgevel in neotraditionele stijl, gedateerd en gesigneerd "ANNO / 1934" architect C. Bar. Bak- en zandsteenarchitectuur met drie bouwlagen en drie traveeën brede voorgevel onder zadeldak. Zijgevel van drie traveeën met getrapt dakvenster en kruiskozijnen. Achteraan, tuitgevel en aanleunend hierbij enkele bijbouwen in dezelfde stijl.