Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Fort Haasdonk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 72600   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/72600

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 werd rond Antwerpen een nieuwe fortengordel gelegd. In een tweede fase na 1906 werd de 'Vesting Antwerpen' nog verder verstevigd. Het is in deze periode dat de forten Breendonk, Liesele, Bornem en Haasdonk werden gebouwd. Deze forten werden volledig in beton uitgevoerd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Fort van Haasdonk

Bankstraat zonder nummer (Beveren)
Het fort van Haasdonk is een betonnen pantserfort uit de buitenste fortengordel van de vesting Antwerpen, gebouwd in 1906-1914. In die periode werd de buitenste fortengordel met 25 forten en schansen uitgebreid, waaronder het fort van Haasdonk. De vesting Antwerpen bereikte toen haar maximale uitbreiding.