Beschermd monument

Centraal Station: spoorwegberm met bruggen

Beschermd monument van 06-11-2013 tot heden

ID: 7340   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7340

Besluiten

Spoorwegberm met bruggen
opheffingsbesluiten: 06-11-2013  ID: 5255

Beschrijving

De bescherming omvat de verhoogde spoorwegberm die gelegen is tussen het Centraal Station en de Zurenborgstraat en die voorzien is van bruggen ter hoogte van de Ploegstraat, de Lange Kievitstraat, de Plantin Moretuslei, de Belgiëlei en de Provinciestraat. Sinds de gedeeltelijke opheffing van 6 november 2013 maken de drie 'centers' achter de hoek Stoomstraat/Van Spangenstraat geen deel meer uit van de bescherming.

De oorspronkelijke bescherming van 16 september 1994 werd op 6 november 2013 gedeeltelijk opgeheven bij ministerieel besluit. Hierbij werd de bescherming van de drie 'centers', te situeren achter de hoek Stoomstraat/Van Spangenstraat, in de richting van Berchem, aan de westzijde van de nummers 10-12 in de Van Spangenstraat uit de oorspronkelijke bescherming gehaald. Deze 'centers' vormden mee de oostelijke keermuur van de voormalige zogenaamde "bundel Congo", een buiten de bescherming gelegen verbreding van de spoorwegberm met dienstgebouwen en uitwijksporen voor herstellingen van treinen. Door de stelselmatige afgraving van de "bundel Congo" verloren de betreffende 'centers' hun oorspronkelijke ruimtelijke context en werd hun erfgoedwaarde aangetast.Waarden

De spoorwegberm tussen het Centraal Station en de Zurenborgstraat met inbegrip van de bruggen ter hoogte van de Ploegstraat, Lange Kievitstraat, Plantijn Moretuslei, Belgiëlei en de Provinciestraat is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu stedenbouwkundig-esthetische waarde:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Centraal Station

Koningin Astridplein 27 (Antwerpen)
Begrensd door het Koningin Astridplein aan de noordzijde, Pelikaansstraat aan de westzijde en Dierentuin aan de oostzzijde. De eerste Belgische spoorlijn, het segment Brussel-Mechelen, werd ingehuldigd op 5 mei 1835; op 3 mei 1836 volgde het segment Mechelen-Antwerpen.