Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Smissenbroek

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
73627
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/73627

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige buitenplaats zogenaamd "Kasteel Smissenbroek" en ook "Kasteel Keiberg", beide benamingen ontleend aan toponiemen van de site. Kasteeldomein van 17 ha ten zuidoosten grenzend aan de Geraardsbergse steenweg, ten zuiden en ten westen aan de Ettingebeek, grensbeek met Scheldewindeke.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Smissenbroek

Keiberg 50 (Oosterzele)
Lodewijk XIV-kasteel van één bouwlaag en negen traveeën, onder mansardedak op H-vormige plattegrond en met symmetrische opstand. Aanvankelijk een waterkasteel waarvan de binnenwallen overeenstemden met die van het vroeger opperhof, heden grotendeels gedempt. Reconstructie van het kasteel na brand in 1947. Twee vrijwel identieke, lange bijgebouwen ingeplant aan weerszij van het voorhof van het kasteel. Waarschijnlijk voormalige paardenstallen, koetshuizen en personeelswoningen daterend uit dezelfde bouwperiode als het kasteel. De oorspronkelijke 18de-eeuwse indeling en aanleg van het kasteelpark van 17 hectare bleef grosso modo behouden met onder meer de typisch stervormig aangelegde dreven in het vroeger wandelbos. Bewaarde ijskelder aan de westelijke walgracht.