Beschermd monument

Winkelhuis Soutvat

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7507   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7507

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

Het winkelhuis Soutvat is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als één van de weinige 19de-eeuwse gevels met intact bewaard uitzicht en winkelpui met bouwaanvraag van 1888.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Berlarij 38, advies KCML (1992).


Waarden

Berlarij 38 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Winkelhuis Soutvat

Berlarij 38 (Lier)
Onderkelderd rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak, waarvoor bouwaanvraag van 1888. Oorspronkelijke, fijn uitgewerkte houten winkelpui in neorenaissancestijl.