Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentepomp

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
76304
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76304

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Monumentale hardstenen waterpomp, ingeplant in het centrum van het heraangelegde dorpsplein. Beschermd als monument bij MB van 17.10.1986.Oprichting van een gewone pomp op de waterput in 1781, in 1875 vervangen door de huidige hardstenen constructie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Waterpomp

Stee zonder nummer (Sint-Laureins)
Monumentale hardstenen waterpomp, ingeplant in het centrum van het heraangelegde dorpsplein. In 1781 werd een gewone pomp opgericht op de waterput; in 1875 vervangen door de huidige hardstenen constructie.