Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
76768
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/76768

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen rondom boomgaard, afgesloten door wit ijzeren hek tussen betonnen pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Durmenstraat 6 (Deinze)
Hoeve met losse bestanddelen met boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak tussen zijaandaken met muurvlechtingen; kern daterend uit de 18de eeuw. Dwarsschuur van zes traveeën onder pannendak met rechthoekige poorten en staldeuren, gedateerd 1917. Ten westen, klein, witgeschilderd bakhuisje.