Beschermd monument

Vissersboot BOU 8 Isabelle

Beschermd monument van 05-06-2003 tot heden
ID: 7729   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7729

Besluiten

Vissersboot Isabelle en cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-06-2003  ID: 4054

Beschrijving

De vissersboot met als nummer BOU 8 en als naam Isabelle is met inbegrip van de cultuurgoederen beschermd als monument.


Waarden

De vissersboot van het type lemmerhengst met het nummer BOU8 en met de naam Isabelle is met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als een zeldzaam exemplaar van twee nog resterende houten lemmerhengsten waaronder één nog in Nederland in de vaart is, één van een reeks van zes identieke lemmerhengsten in 1928 gebouwd, die gedurende één jaar als gecombineerde zeil-en motorlemmerhengst gevaren heeft. Het gaat tevens om een voorbeeld van het scheepstype 'hengst' dat in Oost-Vlaanderen is ontstaan en vooral in Zeeuws-Vlaanderen tot lemmerhengst werd ontwikkeld. De lemmerhengsten voeren echter zowel in Vlaanderen als in Zeeuws-Vlaanderen.
Bovendien betreft het hier materiële illustratie van het principe dat vissersvaartuigen typologisch steeds waren aangepast aan de diepgang van hun thuishavens in die mate dat lemmerhengsten als platbodems met geringe diepgang in het ondiepe Boekhoute en daarna in het toen nog ondiepe Zeebrugge, waar een aantal Boekhoutse vissersboten na de afdamming van de Boekhoutse haven werden ingeschreven, konden aanmeren.
Het is tenslotte een voorbeeld van een grotere dan de gebruikelijke uitvoering, wat eveneens samenhangt met het overbrengen van de activiteiten naar Zeebrugge.

volkskundige waarde

De BOU 8 is tevens de materiële drager van de collectieve herinnering aan en het symbool van een belangrijke maar teloor gegane vissersgemeenschap aan de boorden van een oude en later afgesloten Oost-Vlaamse verbinding (de Braeckman) met de Noordzee.


Aanduiding van

Is de bescherming van

BOU 8 Isabelle

Boekhoute (Assenede)
De BOU 8 Isabelle is een houten lemmerhengst die als aandenken aan het vissersverleden van het dorp Boekhoute op het dorpsplein staat opgesteld