Beschermd monument

Gemeentehuis Haasdonk

Beschermd monument van 28-10-1943 tot heden
ID: 7766   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7766

Besluiten

Gemeentehuis en honderdjarige Vrijheidsboom
definitieve beschermingsbesluiten: 28-10-1943  ID: 90

Beschrijving

Het gemeentehuis is beschermd.Waarden

Het gemeentehuis te Haasdonk is beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis van Haasdonk

Pastoor Verwilghenplein 1 (Beveren)
Voormalig gemeentehuis, heden bibliotheek. Rechthoekig gebouwtje in traditionele bak- en zandsteenstijl, waarschijnlijk uit het vierde kwart van de 16de eeuw (na 1578); in 1926 wegens de slechte toestand gesloopt en identiek wederopgebouwd door Alfons Wymeersch (Nieuwkerken) met verwerking van het nog bruikbare materiaal.