Sint-Annakapel

Beschermd monument van 18-07-2011 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Assenede
Deelgemeente Assenede
Straat Prins Boudewijnlaan
Locatie Prins Boudewijnlaan zonder nummer (Assenede)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43002/120.1
  • OO003282

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Annakapel

Prins Boudewijnlaan zonder nummer, Assenede (Oost-Vlaanderen)

Classicistische kapel, op de voorgevel en op een steentje in de achtergevel 1773 gedateerd. Volgens documenten van 1750 in het kerkarchief van Assenede, werden er toen reeds plannen gemaakt om een nieuwe kapel op te richten met financiële en materiële steun van de parochianen.

Beschrijving

De Sint-Annakapel en haar onmiddellijke omgeving zijn beschermd als monument.

Waarden

Sint-Annakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde, volkskundige waarde

De Sint-Annakapel is als laatclassicistisch bakstenen gebouw van 1773 representatief voor dit type van landelijke religieuze bouwkunst, dat in het Meetjesland slechts schaars vertegenwoordigd is.
Vooral het interieur getuigt door zijn aankleding en zijn goed bewaard altaar in een lokale rococostijl met bijhorende kenmerkende decoratie nog van een authentieke volkse devotie. Voor de religieuze volkscultuur vormt de kapel als processiekapel en halte in de Sint-Anna-ommegang, die hier zeker opklimt tot de eerste helft van de 17de eeuw, een belangrijke materiële getuige van de oude devotie voor de Heilige Moeder Anna.
De beeldbepalende inplanting op de oude Graaf Jansdijk, naast typische dijkhuisjes, de legende verbonden aan de oprichting en de aanwezigheid van talrijke graffiti van 19de-eeuwse processiegangers, geven de kapel een bijzondere sociaal-culturele waarde.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.