Parochiekerk Heilige Amandus: kerkhofmuur en toegangspijlers

Beschermd monument van 28-03-1991 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Denderleeuw
Deelgemeente Denderleeuw
Straat Dorp
Locatie Dorp zonder nummer (Denderleeuw)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41011/104.1
  • 4.01/41011/108.1
  • OO000740

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Heilige Amandus

Dorp zonder nummer, Denderleeuw (Oost-Vlaanderen)

Kerk opgetrokken uit natuursteen gelegen op een sterke verhoging ten oosten van de dorpskom aan de Denderoever. Heden ontruimd kerkhof met ommuring (1900) van baksteen en zandsteen met ijzeren balustrade. Oorspronkelijke kerkhoftoegang via twee arduinen pijlers versierd met doodskopreliëf.

Beknopte karakterisering

Typologieomheiningsmuren
Dateringvóór WO I

Beschrijving

De bescherming omvat de kerkhofmuur rond het voormalig kerkhof van de Sint-Amanduskerk en de twee kalkstenen pijlers die de toegang tot het kerkhof flankeren. De kerksite met inbegrip van de pastorie en zijn omgeving zijn als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de kerkhofmuur met twee kalkstenen inkompijlers als volgt werd gemotiveerd: "de historische waarde van de uit grote zandsteenblokken gebouwde kerkhofmuur, horend bij het monumentaal kerkgebouw, met de 18de-eeuwse inkompijlers van het voormalig kerkhof".

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000814, De pastorie, kerkhofmuur met inkompijlers en omgeving, advies KCML (1991).

Waarden

De kerkhofmuur en de twee kalkstenen inkompijlers is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.