Beschermd monument

Parochiekerk Heilige Amandus: kerkhofmuur en toegangspijlers

Beschermd monument van 28-03-1991 tot heden
ID: 7932   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7932

Besluiten

Pastorie Sint-Amandusparochie, kerkhofmuur en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-1991  ID: 2375

Beschrijving

De bescherming omvat de kerkhofmuur rond het voormalig kerkhof van de Sint-Amanduskerk en de twee kalkstenen pijlers die de toegang tot het kerkhof flankeren. De kerksite met inbegrip van de pastorie en zijn omgeving zijn als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de kerkhofmuur met twee kalkstenen inkompijlers als volgt werd gemotiveerd: "de historische waarde van de uit grote zandsteenblokken gebouwde kerkhofmuur, horend bij het monumentaal kerkgebouw, met de 18de-eeuwse inkompijlers van het voormalig kerkhof".

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000814, De pastorie, kerkhofmuur met inkompijlers en omgeving, advies KCML (1991).

Waarden

De kerkhofmuur en de twee kalkstenen inkompijlers is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Heilige Amandus

Dorp zonder nummer (Denderleeuw)
Kerk opgetrokken uit natuursteen gelegen op een sterke verhoging ten oosten van de dorpskom aan de Denderoever. Heden ontruimd kerkhof met ommuring (1900) van baksteen en zandsteen met ijzeren balustrade. Oorspronkelijke kerkhoftoegang via twee arduinen pijlers versierd met doodskopreliëf.