Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteeldomein Aveschoot

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 79432   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79432

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het kasteeldomein te Lembeke omvat naast het omgrachte kasteel van de vrije heerlijkheid Aveschoot ook enkele kenmerkende bijgebouwen, een duiventoren en een landbouwuitbating. De gebouwen worden omgeven door een park in landschappelijke stijl met enkele merkwaardige bomen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Aveschoot

Kasteeldreef 1-9 (Kaprijke)
Het kasteeldomein te Lembeke omvat naast het omgrachte kasteel van de vrije heerlijkheid Aveschoot ook enkele kenmerkende bijgebouwen, een duiventoren en een landbouwuitbating. De gebouwen worden omgeven door een park in landschappelijke stijl met enkele merkwaardige bomen.


Is de omvattende vaststelling van

Dreef met opgaande eiken Kasteel van Aveschoot

Kasteeldreef zonder nummer (Kaprijke)
De Kasteeldreef bestaat uit twee rijen van opgaande zomereiken en is circa 450 meter lang. De bomen zijn aangeplant met ruime plantafstanden en hebben hoge opgesleunde takvrije stammen en mooi ontwikkelde evenwichtige kruinen. Deze monumentale dreef is aangelegd eind 18de eeuw kort na de bouw van het nieuwe kasteel omstreeks 1785.


Jonge eikendreef bij het kasteeldomein Aveschoot

Nieuwstraat zonder nummer (Kaprijke)
Deze dreef is één van de drie toegangswegen naar het kasteel Aveschoot. Een populierendreef werd in het plantseizoen 2016-2017 vervangen door een dreef met opgaande zomereiken. We konden tijdens de inventarisatie vaststellen dat de aanplanting het sterk te verduren heeft gehad en dit ten gevolge de droogteperiode in het voorjaar 2017. Op het eerste zicht is ongeveer de helft afgestorven.