Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkel-woonhuis gedateerd 1903

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 79653   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79653

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig winkel-woonhuis in neo-Vlaamse-renaissance getinte baksteenarchitectuur, daterend van 1903 (zie gevelsteen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkel-woonhuis gedateerd 1903

Veldstraat 6 (Aalter)
Voormalig winkel-woonhuis in neo-Vlaamserenaissance-getinte baksteenarchitectuur, daterend van 1903.