Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapelletje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
79703
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/79703

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Snoekstraat z.nr. Kapelletje gelegen in doodlopende zandweg, loodrecht op de straat gelegen. Bedehuisje van witbeschilderde baksteen, leien zadeldak met bekronend ijzeren kruis. Puntgevel doorbroken door spitsbogige deuropening, houten deur.Interieur, overwelving d.m.v. tongewelf, plaasteren heiligenbeeld.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapelletje

Snoekstraat zonder nummer (Anzegem)
Kapelletje gelegen in doodlopende zandweg, loodrecht op de straat gelegen. Bedehuisje van witbeschilderde baksteen, leien zadeldak met bekronend ijzeren kruis. Puntgevel doorbroken door spitsbogige deuropening, houten deur.