Windmolen Plaatsemolen met elektromechanische maalderij

Beschermd monument van 01-12-1998 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Buggenhout
Deelgemeente Buggenhout
Straat Krapstraat
Locatie Krapstraat 161 (Buggenhout)
Alternatieve naam Patattenmolen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42004/105.1
  • 4.01/42004/133.1
  • OO001688

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolen Plaatsemolen met maalderij en molenaarswoning

Krapstraat 161, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

De bakstenen windmolen Plaatse- of Patttenmolen werd opgericht rond 1815. Na de zware beschadigingen tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in 1921 de molenromp omgevormd en uitgebreid tot een mechanische maalderij. Het voormalig molenaarshuis dateert van 1864.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De stenen molenromp van de windmolen Plaatsemolen of Patattenmolen met elektromechanische maalderij is beschermd als monument

Waarden

De stenen molenromp (genaamd Plaatsemolen of Patattenmolen) met elektromechanische maalderij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Als voorbeeld van een mechanische maalderij die kort na de Eerste Wereldoorlog, eerst met een dieselmotor later met een elektromotor, werd ingericht in een vroeg 19de-eeuwse stenen windmolen (grondzeiler, beltmolen) die ingevolge opgelopen oorlogsschade tot molenkuip was gereduceerd;
als materiële getuige een molenromp met kenmerkende beschadigingen door kogelinslagen - van de oorlogsgebeurtenissen die zich in de periode 1914-18 ter plaatse hebben afgespeeld .

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.