Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met tweegezinswoning en bedrijfsgebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
81032
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81032

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve met tweegezinswoning en losstaande bedrijfsgebouwen; daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met tweegezinswoning en bedrijfsgebouwen

Aalterstraat 72 (Aalter)
Achterin gelegen hoeve met tweegezinswoning en losstaande bedrijfsgebouwen; daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw.