Heilige Antoniuskapel

Beschermd monument van 16-07-1987 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Dendermonde
Deelgemeente Oudegem
Straat Mevrouw Courtmansstraat
Locatie Mevrouw Courtmansstraat zonder nummer (Dendermonde)
Alternatieve naam Kapel Sint-Antonius Abt

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42006/140.1
  • 4.01/42006/373.1
  • OO001985

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Heilige Antoniuskapel

Mevrouw Courtmansstraat zonder nummer, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

Voorbij de straatbocht, schuin ingeplante witgeschilderde rechthoekige kapel met driezijdige absis onder zadeldak (leien), kadastraal genoteerd in 1858, bij de brouwerij D’Hollander, evenals de vergroting van de ernaast gelegen brouwerij.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de Heilige Antoniuskapel of kapel Sint-Antonius Abt. Het gebouwtje is gelegen in de als dorpsgezicht beschermde dorpskom van Oudegem.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de kapel Sint-Antonius Abt als volgt werd gemotiveerd: als 18de-eeuwse eenvoudige bakstenen kapel met driezijdige apsis, waarvan op de hoeken gedeeltelijk zandsteen in kettingverband is verwerkt, met voorportaaltje op bakstenen pijlers; het geheel onder zadeldak.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000798, Dorpskom met verscheidene monumenten, advies KCML (1987).

Waarden

De kapel Sint-Antonius Abt is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.