Lakenhal

Beschermd monument van 31-07-1936 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Diest
Deelgemeente Diest
Straat Scholenstraat
Locatie Scholenstraat 5 (Diest)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24020/210.1
  • OB000183

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Lakenhal

Scholenstraat 5, Diest (Vlaams-Brabant)

In 1346 werd de opbouw aangevat van de huidige hal. Negen traveeën lang en vijf traveeën breed gebouw opgetrokken uit ijzerzand- en zandsteen. Sokkel afgezet met velling.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De lakenhal is beschermd als monument.

Waarden

De lakenhal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.