Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Margaretha

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden
ID: 8214   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8214

Besluiten

Gebouwen en landschap in Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1942  ID: 43

Beschrijving

De bescherming omvat de Sint-Margaretha- of Sint-Margrietkerk.


Waarden

De Sint-Margrietekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Margaretha

Baardegem-Dorp zonder nummer (Aalst)
Laat-romaans kerkje met vermenging van vroeg-gotische en barokke elementen. Centraal gelegen op de dorpsplaats midden een beboomd vernauwd kerkhof met slordig verspreide grafstenen uit de 17de tot de 19de eeuw en een recent vrij klein en laag zandstenen muurtje.