Parochiekerk Sint-Margaretha

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Deelgemeente Baardegem
Straat Baardegem-Dorp
Locatie Baardegem-Dorp zonder nummer (Aalst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41002/101.1
  • OO000206

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Margaretha

Baardegem-Dorp zonder nummer, Aalst (Oost-Vlaanderen)

Laat-romaans kerkje met vermenging van vroeg-gotische en barokke elementen. Centraal gelegen op de dorpsplaats midden een beboomd vernauwd kerkhof met slordig verspreide grafstenen uit de 17de tot de 19de eeuw en een recent vrij klein en laag zandstenen muurtje.

Beschrijving

De bescherming omvat de Sint-Margaretha- of Sint-Margrietkerk.

Waarden

De Sint-Margrietekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.