Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Restanten van oude vestingen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
82400
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/82400

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vestingmuur en verschillende boven elkaar gelegen kazematten in een rechterface van bastion nr. 8, gelegen haaks op de Oude Leielaan, beschermd als monument bij M.B. van 23 februari 2001.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Restanten van oude vestingen

Benediktinessenstraat zonder nummer, Blekerijvesting zonder nummer, zonder nummer, Oude Leielaan zonder nummer, Parkstraat zonder nummer, Rijselstraat zonder nummer, zonder nummer, Vaubanstraat zonder nummer, Waalvest zonder nummer, Zwemkomstraat zonder nummer (Menen)
Verspreide restanten van vestingsmuren en kazematten, die ervan getuigen hoe Menen in het laatste kwart van de 17de eeuw door de Franse vestigingsbouwer Vauban uitgebouwd werd tot modelvesting, deel uitmakend van een dubbele verdedigingslinie die noordelijke grens van Frankrijk verdedigde. Tijdens de Hollandse periode tussen 1817-1830 werden nieuwe versterkingen opgericht, die in feite grosso modo een reconstructie - met behoud van enkele bewaarde gedeelten - waren van de Vaubanvesting.